ARKADIUSZ FAJER

FOTO_PSTRYKI

RADRUŻ

Cerkiew św. Paraskewy – wpisana na Listę Dziedzictwa UNESCO w 2013 roku.